โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการตลาด จัดโครงการเตรียมพร้อมนักการตลาดยุคใหม่กับกฎหมายธุรกิจค้าปลีก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการตลาด จัดโครงการเตรียมพร้อมนักการตลาดยุคใหม่กับกฎหมายธุรกิจค้าปลีก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา