โลโก้เว็บไซต์ MOU โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนพานพิทยาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

MOU โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนพานพิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายMOU โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนพานพิทยาคม
วันนี้ (6 กรกฎาคม 2560) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี หั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา