โลโก้เว็บไซต์ พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 อาจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วย ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ และบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ หน่วยพิธีส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา