โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมใบขับขี่ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน อ.พาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมใบขับขี่ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน อ.พาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมใบขับขี่ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน อ.พาน
วันนี้ (5 มิถุนายน 2560)เวลา 11.00 น. ดร.วรีวรรณ เจริญรูป พร้อม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา