โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา