โลโก้เว็บไซต์ การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายปีการศึกษา59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายปีการศึกษา59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายปีการศึกษา59
18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา