โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาเรื่อง

โครงการสัมมนาเรื่อง "เตรียมความพร้อมนักบัญชีสู่ยุคดิจิทัล"

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายโครงการสัมมนาเรื่องเตรียมความพร้อมนักบัญชีสู่ยุคดิจิทัล
สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง "เตรียมคว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา