โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านา ชร.ร่วมแถลงข่าว “17 วัยใส พิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์

มทร.ล้านา ชร.ร่วมแถลงข่าว “17 วัยใส พิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์"

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านา ชร.ร่วมแถลงข่าว “17 วัยใส พิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์
          13 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ หัวหน้างานกีฬาและส่งเสริมสุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา