โลโก้เว็บไซต์ รายงานตัวก่อนเข้าเรียนปรับพื้นฐาน 60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รายงานตัวก่อนเข้าเรียนปรับพื้นฐาน 60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ.ใหม่รายงานตัวก่อนเข้าเรียนปรับพื้นฐาน 60
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รายงานตัว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา