โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร60
นางสาวจิณณ์ณิชา อินยะพรม เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา