โลโก้เว็บไซต์ แถลงข่าวปิดโครงการ 17 วัยใสพิชิตภัย  ห่างไกลแอลกอฮอล์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แถลงข่าวปิดโครงการ 17 วัยใสพิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 13 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา