โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ติวเข้มกับกิจกรรม Level Up Camp โครงการ Digital Startup | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ติวเข้มกับกิจกรรม Level Up Camp โครงการ Digital Startup

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงราย



มทร.ล้านนา เชียงราย ติวเข้มกับกิจกรรม Level Up Camp โครงการ Digital Startup
          มทร.ล้านนา เชียงราย นำทีมโดย ผศ.นิติพงษ์  สมไชยวงค์, อาจารย์จิรพัฒน์พง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา