โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟครั้งที่ 5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สภากาแฟครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายสภากาแฟครั้งที่ 5
            วันนี้ (2 พฤษภาคม 2560) เวลา 7.00 น. มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟ มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา