โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาการตลาดให้ความรู้แก่ชาวบ้านตำบลเจริญเมือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์สาขาการตลาดให้ความรู้แก่ชาวบ้านตำบลเจริญเมือง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายอาจารย์สาขาการตลาดให้ความรู้แก่ชาวบ้านตำบลเจริญเมือง
          อาจารย์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (บรรจุภัณฑ์ ตราสิน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา