โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการทดสอบ MOCK TOEICให้กับนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการทดสอบ MOCK TOEICให้กับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการทดสอบ MOCK TOEICให้กับนักศึกษา
          วัันนี้ (26 เมษายน 2560) เวลา 15.00 น. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการทดสอบ MOCK TOEIC ให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา