โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการตลาด จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง

หลักสูตรการตลาด จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " โอกาสทางการขาย ความท้าทาย (Thailand 4.0)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายหลักสูตรการตลาด จัดสัมมนาทางวิชาการ Thailand 4.0
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " โอกาสทางการข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา