โลโก้เว็บไซต์ โครงการสิงห์ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดสันป่าสัก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการสิงห์ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดสันป่าสัก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายโครงการสิงห์ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดสันป่าสัก
          โครงการ “สิงห์ราชมงคล อาสาพัฒนาชุมชน” นำโดยอาจารย์พีรวัตร ลือสัก หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ นำนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ ช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา