โลโก้เว็บไซต์ สิงห์อาสา ครั้งที่ 7 และ ครั้งที่ 8 ประจำเดือนเมษายน 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สิงห์อาสา ครั้งที่ 7 และ ครั้งที่ 8 ประจำเดือนเมษายน 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมกับ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ “สิงห์ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน”
        หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด  จัดโครงการ “สิงห์ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน” ครั้งที่ ๗ โดยสร้างเค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา