โลโก้เว็บไซต์ อบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ที่ปรึกษาในโครงการ Star Up” ปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ที่ปรึกษาในโครงการ Star Up” ปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ที่ปรึกษาในโครงการ Star Up” ปี 2559
    วันนี้ (21 เมษายน 2560) เวลา 9.00 น. กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ที่ปรึกษา ระดับผู้ประกอบการใหม่ ในโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Star...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา