โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย สาขาพาน จังหวัดเชียงราย เข้ารดน้ำดำหัว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย สาขาพาน จังหวัดเชียงราย เข้ารดน้ำดำหัว

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย สาขาพาน จังหวัดเชียงราย เข้ารดน้ำดำหัว
    วันนี้ (20 เมษายน 2560 ) เวลา 13.00 น. ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย สาขาพาน จังหวัดเชียงราย เข้ารดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เนื่องใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา