โลโก้เว็บไซต์ รดน้ำดำหัวนายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รดน้ำดำหัวนายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายรดน้ำดำหัวนายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560
    วันนี้ (20 เมษายน 2560) เวลา 14.30 น. อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้ารดน้ำดำหัวนางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา