โลโก้เว็บไซต์ พิธีดำหัวอธิการและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีดำหัวอธิการและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายพิธีดำหัวอธิการและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560
    วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา