โลโก้เว็บไซต์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560
    วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา