โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร
    วันนี้ (30 มีนาคม 2560) เวลา 9.30 น. ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา