โลโก้เว็บไซต์ หาแนวทางการจัดการเรียนสอน การจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หาแนวทางการจัดการเรียนสอน การจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายหาแนวทางการจัดการเรียนสอน การจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ
    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เข้าปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนสอน การจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษกับแผนกภาษาตะวันออกและศูนย์ภาษา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา