โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายโครงการอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
    เช้าวันนี้ 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ เชียงราย ร่วมกับ สวพ.จัดประชุมโครงการอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อังกูร ว่อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา