โลโก้เว็บไซต์ นศ.รหัส 59 เลือกหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.รหัส 59 เลือกหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ.รหัส 59 เลือกหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ
    วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 งานวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี (รหัส 59) ชั้นปีที่ 1 เพื่อเลือกหลักสูตร (Major) การเรียนในปีการศึกษาถัดไปจน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา