โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการทดสอบ MOCK TOEIC ให้กับบุคลาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการทดสอบ MOCK TOEIC ให้กับบุคลาก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการทดสอบ MOCK TOEIC ให้กับบุคลาก
    วันนี้ (29 มีนาคม 2560) เวลา 15.00 น. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการทดสอบ Mock TOEIC ให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา