โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 91 (3/2560) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 91 (3/2560)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ปี 2557- 2561
    วันนี้ (28 มีนาคม 2560) เวลา 9.00 น. งานยุทธศาสตร์และแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ปี 2557- 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา