โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 30

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 30
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา