โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงรายพบปะผู้ประกอบการณ์เพาะเลี้ยงและแปรรูปปลานิล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงรายพบปะผู้ประกอบการณ์เพาะเลี้ยงและแปรรูปปลานิล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงรายพบปะผู้ประกอบการณ์เพาะเลี้ยงและแปรรูปปลานิล
วันที่ 12 มี.ค.60 เวลา 13.00-17.30น. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ และบุค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา