โลโก้เว็บไซต์ ถวายความอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ถวายความอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายถวายความอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันนี้ (2มีนาคม2560)  เวลา 8.00 น. คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะและถวายความอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งการช่างไท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา