โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน
วันนี้ (1 มีนาคม 2560) เวลา 8.30 น. นางรัญชนา นำอิน หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา