โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ร่วมแข่งขัน Plan Contest 9 by A.P.Honda ได้รับรางวัลที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ร่วมแข่งขัน Plan Contest 9 by A.P.Honda ได้รับรางวัลที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ร่วมแข่งขัน Plan Contest 9 by A.P.Honda ได้รับรางวัลที่ 1
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ได้รับรางวัล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา