โลโก้เว็บไซต์ ประชุมวิเคราะห์โจทย์ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมวิเคราะห์โจทย์ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายประชุมวิเคราะห์โจทย์ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2560) เมื่อเวลา 08.00 น. มทร.ล้านนา ร่วมกับ สำนักงานคณะ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา