โลโก้เว็บไซต์ ล้านนา รับธงต่อกีฬาราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ล้านนา รับธงต่อกีฬาราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายล้านนา รับธงต่อกีฬาราชมงคล
กีฬาราชมงคล UTK gamesการแข่งขันกีฬาราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33  ในนาม UTK Games ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา