โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการตลาดนำนักศึกษาออกดูงานนอกสถานที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการตลาดนำนักศึกษาออกดูงานนอกสถานที่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายหลักสูตรการตลาดนำนักศึกษาออกดูงานนอกสถานที่
หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการเปิดมุม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา