โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน
          อาจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา