โลโก้เว็บไซต์  กิจกรรมออกกำลังกาย มทร.ล้านนา ชร. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมออกกำลังกาย มทร.ล้านนา ชร.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายกิจกรรมออกกำลังกาาย มทร.ล้านนา ชร.
           บ่ายวันนี้ (1 ก.พ. 60) เวลา 15.00 -16.30 น. บุคลากร มทร.ล้านนา ชร....


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา