โลโก้เว็บไซต์ สวัสดีปีใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สวัสดีปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายสวัสดีปีใหม่
          วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2560) ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา