โลโก้เว็บไซต์ นำเสนอเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล สำหรับการประมงและอุตสาหกรรมอาหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นำเสนอเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล สำหรับการประมงและอุตสาหกรรมอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนำเสนอเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล สำหรับการประมงและอุตสาหกรรมอาหาร
          วันนี้ (27มกราคม 2560) เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา