โลโก้เว็บไซต์ มอบของขวัญแก่ทีมนักศึกษาแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มอบของขวัญแก่ทีมนักศึกษาแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมอบของขวัญแก่ทีมนักศึกษาแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ
บ่ายวันนี้ (26 มกราคม 60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา