โลโก้เว็บไซต์ ประชุมร่วมกับ npic | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมร่วมกับ npic

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ National Polytechnic Institute of Cambodia ประเทศกัมพูชา
เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านงาน งานวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศกัมพูชาในโอกาสที่ได้เดินทางมาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทตโนโลยีราชมงคลล้านนาในวันที...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา