โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีสตมวาร 100 วัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีสตมวาร 100 วัน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีสตมวาร 100 วัน (พิธีช่วงเช้า)
          วันนี้ (20 มกราคม 2560) ในพิธีช่วงเช้าเวลา 7.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา