โลโก้เว็บไซต์ การประชุมประเมิณผลการปฏิบัติงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมประเมิณผลการปฏิบัติงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
          เช้าวันนี้ 17 มกราคม 2560 ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์, คุณเสริมชัย กิตต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา