โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ๖ พื้นที่ ประชุมข้อราชการ ปี งปม. ๖๐ ครั้งที่ ๑ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วิทยบริการฯ ๖ พื้นที่ ประชุมข้อราชการ ปี งปม. ๖๐ ครั้งที่ ๑

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายวิทยบริการฯ ๖ พื้นที่ ประชุมข้อราชการ ปี งปม. ๖๐ ครั้งที่ ๑
วานนี้ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา