โลโก้เว็บไซต์ ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบัวระวงเกมส์  ในวันที่ 29 พ.ย. 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบัวระวงเกมส์ ในวันที่ 29 พ.ย. 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายภาพบัวระวงเกมส์ 29 พ.ย. 59
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่ 33 "บัวระวงเกมส์" ในวันที่ 29 พ.ย. 2559 เริ่มการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีการแข่งขันฟุตซอล เซปักตะกร้อ/ตะกร้อคู่ ฟุต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา