โลโก้เว็บไซต์ ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 33  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 33

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายบัวระวงเกมส์ กีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 33
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รอง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา