โลโก้เว็บไซต์ คณะทำงานแผนงานโครงการใต้ร่มพระบารมี ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการการขับเคลื่อนงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ในพื้นที่โครงการหลวงผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะทำงานแผนงานโครงการใต้ร่มพระบารมี ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการการขับเคลื่อนงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ในพื้นที่โครงการหลวงผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณะทำงานแผนงานโครงการใต้ร่มพระบารมี ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการการขับเคลื่อนงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ในพื้นที่โครงการหลวงผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
                             คณะทำงานแผนงานโครงการใต้ร่มพระบารมี ภายใต้โครงการสนับสนุนการบูรณาการเพื่อพัฒนางานวิจัยในพื้นท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา