โลโก้เว็บไซต์ ประชุมรายงานผลการดำเนินการ และตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมรายงานผลการดำเนินการ และตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายการประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
      เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นำโดย นายศิรัสก์  ศิริสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา